ESPECIALISTA EN EL SUBMINISTRAMENT DE PLÀSTICS TÈCNICS D'ENGINYERIA EN FORMATS
(BARRES, PLAQUES I TUBS), PECES TALLADES A MIDA I PECES MECANITZADES.
© creactivitat